Tichý, M. i Cindlerová, J. (2022) „Obraz cholery v české populární literatuře počátku 20. století”, Slavica Wratislaviensia, 177, s. 169–179. doi: 10.19195/0137-1150.177.15.