Antošová, M. (2022) „Nákaza a jej sémantické polohy v románe „Atómy Boha“”, Slavica Wratislaviensia, 177, s. 181–194. doi: 10.19195/0137-1150.177.16.