Arsenijević Mitrić, J. N. (2022) „Пандемички дискурс у поезији Драгана Хамовића: „Заштитна маска” и «Две хиљаде двaдесета»”, Slavica Wratislaviensia, 177, s. 353–362. doi: 10.19195/0137-1150.177.29.