Pytel-Pandey, D. (2011) „Lesław Cirko, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Atut, Wrocław 2009”, Slavica Wratislaviensia, 154, s. 184–187. Dostępne na: https://wuwr.pl/swr/article/view/3930 (Udostępniono: 20 maj 2024).