Jaroszewicz, H. (2011) „Władysław Lubaś, Polityka językowa, Komparacja Współczesnych Języków Słowiańskich 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009”, Slavica Wratislaviensia, 154, s. 187–191. Dostępne na: https://wuwr.pl/swr/article/view/3931 (Udostępniono: 8 grudzień 2023).