Jensterle-Doležal, A. (2010) „Dekadentni erotismus a vražda. Obraz fatalni ženy v romanu Miroslava Krleži ”, Slavica Wratislaviensia, 152, s. 43–52. Dostępne na: https://wuwr.pl/swr/article/view/4020 (Udostępniono: 5 grudzień 2023).