Lis-Wielgosz, I. (2012) „Sen w strategii literackiej i ideologicznej na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii”, Slavica Wratislaviensia, 155, s. 19–25. Dostępne na: https://wuwr.pl/swr/article/view/4073 (Udostępniono: 20 maj 2024).