Giergiel, S. (2012) „Przebudzenie z melancholii. Projekat Lazarus Aleksandra Hemona”, Slavica Wratislaviensia, 155, s. 59–68. Dostępne na: https://wuwr.pl/swr/article/view/4077 (Udostępniono: 20 maj 2024).