Skotnicka, A. (2012) „Na brzegach snu: zasypianie i przebudzenie w utworach współczesnej prozy rosyjskiej”, Slavica Wratislaviensia, 155, s. 267–279. Dostępne na: https://wuwr.pl/swr/article/view/4097 (Udostępniono: 24 maj 2024).