Krajník, F. (2012) „„Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm“: Snář mistra Vavřince v kontextu středověké snové nauky”, Slavica Wratislaviensia, 155, s. 329–336. Dostępne na: https://wuwr.pl/swr/article/view/4103 (Udostępniono: 27 maj 2024).