Změlík, R. (2012) „Bdělý sen zhlediska textové strategie Nervalovy Aurelie”, Slavica Wratislaviensia, 155, s. 403–413. Dostępne na: https://wuwr.pl/swr/article/view/4111 (Udostępniono: 20 maj 2024).