Ściepuro, A. (2012) „Marzenie senne jako proces psychiczny na przykładzie wiersza Sen Wisławy Szymborskiej ”, Slavica Wratislaviensia, 155, s. 423–428. Dostępne na: https://wuwr.pl/swr/article/view/4113 (Udostępniono: 27 maj 2024).