Żygadło-Czopnik, D. (2017) „Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy”, Slavica Wratislaviensia, 163, s. 611–622. doi: 10.19195/0137-1150.163.51.