Jakóbiec-Semkowowa, M. (2017) „Бојовић Злата, «Историја дубровачке књижевности» Српска књижевна задруга књ. 711, Београд 2014”, Slavica Wratislaviensia, 164, s. 177–182. doi: 10.19195/0137-1150.164.15.