Jaroszewicz, H. (2018) „Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 roku”, Slavica Wratislaviensia, 165, s. 157–168. doi: 10.19195/0137-1150.165.14.