Karasiński, A. (2018) „Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkanologii”, Slavica Wratislaviensia, 165, s. 209–216. doi: 10.19195/0137-1150.165.18.