Rodziewicz, B. (2018) „«Gdybym był bogaty…» Bogactwo jako jednostka aksjotyczna w  świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców”, Slavica Wratislaviensia, 165, s. 339–347. doi: 10.19195/0137-1150.165.30.