Malej, I. (2018) „Gra popędów. Freud o Dostojewskim”, Slavica Wratislaviensia, 166, s. 81–98. doi: 10.19195/0137-1150.166.6.