Gwóźdź-Szewczenko, I. (2019) „Od emblematycznej alegorii do symbolicznej hypotypozy — z przemian obrazowania śmierci w liryce czeskiej końca XIX wieku”, Slavica Wratislaviensia, 168, s. 263–274. doi: 10.19195/0137-1150.168.22.