[1]
D. Roszko i R. Roszko, „Projekcja znaczeń w wielojęzycznych korpusach wraz z przykładami jej zastosowania w badaniach korpusowych nad językiem polskim”, swr, t. 175, s. 25–36, wrz. 2022.