[1]
F. Krajník, „„Slušie-li lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a jeho výkladóm“: Snář mistra Vavřince v kontextu středověké snové nauky”, swr, t. 155, s. 329–336, grudz. 2012.