[1]
J. Češka, „Sen jako strategia narracyjna poetyka powieściowa Milana Kundery”, swr, t. 155, s. 373–382, grudz. 2012.