[1]
E. Tyszkowska-Kasprzak, „Staruszkowie w opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl «Koniec wieku»)”, swr, t. 163, s. 289–300, mar. 2017.