[1]
D. Żygadło-Czopnik, „Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy”, swr, t. 163, s. 611–622, mar. 2017.