[1]
B. Juszczak, „Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny”, swr, t. 165, s. 179–191, luty 2018.