[1]
S. Skorwid, „Code-switching w wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich gwar przesiedleńczych w Rosji”, swr, t. 165, s. 369–380, luty 2018.