Moser, M. . „Przemyśl Jako Centrum Rozwoju języka ukraińskiego (1815–1918)”. Slavica Wratislaviensia, t. 172, lipiec 2020, s. 53-66, doi:10.19195/0137-1150.172.5.