Bjedov, V. „Planiranje stvaralačkih Zadataka U Nastavi Hrvatskoga Jezika Kao Dio Portreta Kreativnog Nastavnika”. Slavica Wratislaviensia, t. 176, wrzesień 2022, s. 139-55, doi:10.19195/0137-1150.176.11.