Jaroszewicz, H. „Zleksykalizowane porównania W języku Polskim I Serbskim Jako Baza Derywacyjna”. Slavica Wratislaviensia, t. 154, styczeń 2011, s. 101-20, https://wuwr.pl/swr/article/view/3923.