Jaroszewicz, H. „Władysław Lubaś, Polityka językowa, Komparacja Współczesnych Języków Słowiańskich 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009”. Slavica Wratislaviensia, t. 154, styczeń 2011, s. 187-91, https://wuwr.pl/swr/article/view/3931.