Lis-Wielgosz, I. „Sen W Strategii Literackiej I Ideologicznej Na Wybranych przykładach Z Serbskiej Hagiografii”. Slavica Wratislaviensia, t. 155, grudzień 2012, s. 19-25, https://wuwr.pl/swr/article/view/4073.