Giergiel, S. „Przebudzenie Z Melancholii. Projekat Lazarus Aleksandra Hemona”. Slavica Wratislaviensia, t. 155, grudzień 2012, s. 59-68, https://wuwr.pl/swr/article/view/4077.