Kotyńska, K. „Pamięć, Kreacja, Sen. Lwów Oniryczny W Literaturze Emigracji ukraińskiej Z kręgu Ugrupowania «Dwunastka»”. Slavica Wratislaviensia, t. 155, grudzień 2012, s. 233-8, https://wuwr.pl/swr/article/view/4093.