Krajník, F. „„Slušie-Li Lidu křesťanskému věřiti sennému vidění a Jeho výkladóm“: Snář Mistra Vavřince V Kontextu středověké Snové Nauky”. Slavica Wratislaviensia, t. 155, grudzień 2012, s. 329-36, https://wuwr.pl/swr/article/view/4103.