Češka, J. „Sen Jako Strategia Narracyjna Poetyka powieściowa Milana Kundery”. Slavica Wratislaviensia, t. 155, grudzień 2012, s. 373-82, https://wuwr.pl/swr/article/view/4108.