Sielicki, R. „Przeplatanie Się motywów śmierci I Snu W powieści Jana Balabána Zeptej Se táty”. Slavica Wratislaviensia, t. 155, grudzień 2012, s. 393-01, https://wuwr.pl/swr/article/view/4110.