Ściepuro, A. „Marzenie Senne Jako Proces Psychiczny Na przykładzie Wiersza Sen Wisławy Szymborskiej”. Slavica Wratislaviensia, t. 155, grudzień 2012, s. 423-8, https://wuwr.pl/swr/article/view/4113.