Malej, I., i E. Tyszkowska-Kasprzak. „Bibliografia Prac Profesor Krystyny Galon-Kurkowej”. Slavica Wratislaviensia, t. 158, luty 2015, s. 13-20, https://wuwr.pl/swr/article/view/4168.