Tyszkowska-Kasprzak, E. „Staruszkowie W Opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl «Koniec wieku»)”. Slavica Wratislaviensia, t. 163, marzec 2017, s. 289-00, doi:10.19195/0137-1150.163.25.