Żygadło-Czopnik, D. „Starość — (anty)fenomen społeczno-Kulturowy W twórczości Literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans Badawczy”. Slavica Wratislaviensia, t. 163, marzec 2017, s. 611-22, doi:10.19195/0137-1150.163.51.