Jaroszewicz, H. „Język czarnogórski Na rozdrożu. Główne Kierunki Polityki językowej W Czarnogórze Po 1991 Roku”. Slavica Wratislaviensia, t. 165, luty 2018, s. 157-68, doi:10.19195/0137-1150.165.14.