Juszczak, B. „Gwara Warszawska Jako Medium W Procesie zapożyczania Z języka Rosyjskiego Do Polszczyzny”. Slavica Wratislaviensia, t. 165, luty 2018, s. 179-91, doi:10.19195/0137-1150.165.16.