Rodziewicz, B. „«Gdybym Był bogaty…» Bogactwo Jako Jednostka Aksjotyczna W  świadomości językowej Polaków, Rosjan I Niemców”. Slavica Wratislaviensia, t. 165, luty 2018, s. 339-47, doi:10.19195/0137-1150.165.30.