Kaczmarska, E., S. Škodová, i A. Rosen. „Deminutiva V češtině a polštině S důrazem Na Popis Jejich užití V Tzv. žákovském Mezijazyce”. Slavica Wratislaviensia, t. 165, luty 2018, s. 357-68, doi:10.19195/0137-1150.165.32.