Malej, I. „Gra popędów. Freud O Dostojewskim”. Slavica Wratislaviensia, t. 166, czerwiec 2018, s. 81-98, doi:10.19195/0137-1150.166.6.