Juszczak, B. „Przysłówki I wyrażenia Adwerbialne Pochodzenia Rosyjskiego W języku Polskim (I)”. Slavica Wratislaviensia, t. 166, czerwiec 2018, s. 147-59, doi:10.19195/0137-1150.166.11.