Tichý, Martin, i Jana Cindlerová. „Obraz Cholery V české populární literatuře počátku 20. Století”. Slavica Wratislaviensia 177 (grudzień 30, 2022): 169–179. Udostępniono grudzień 2, 2023. https://wuwr.pl/swr/article/view/14759.