Antošová, Marcela. „Nákaza a Jej sémantické Polohy V románe „Atómy Boha“”. Slavica Wratislaviensia 177 (grudzień 30, 2022): 181–194. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://wuwr.pl/swr/article/view/14760.