Jaroszewicz, Henryk. „Zleksykalizowane porównania W języku Polskim I Serbskim Jako Baza Derywacyjna”. Slavica Wratislaviensia 154 (styczeń 1, 2011): 101–120. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://wuwr.pl/swr/article/view/3923.