Jaroszewicz, Henryk. „Władysław Lubaś, Polityka językowa, Komparacja Współczesnych Języków Słowiańskich 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009”. Slavica Wratislaviensia 154 (styczeń 1, 2011): 187–191. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://wuwr.pl/swr/article/view/3931.